Lenormand Kaart Consult

€ 15,00

Bij een kaartlegging maak ik graag gebruik van orakelkaarten en/of van het Lenormand systeem. Het kan inzicht geven in bepaalde situaties. Een kaartlegging is altijd veranderlijk en een momentopname. Het is dus niet de bedoeling dat je naar de kaarten gaat leven. Ook doe ik geen leggingen die met gezondheid te maken hebben. Het jezelf openstellen tijdens een gesprek
is belangrijk omdat soms informatie doorkrijg die van belang kan zijn. Graag je vragen en onderwerpen duidelijk vooraf aangeven zodat het verhaal welke de kaarten vertellen ook duidelijk is. 

Ik maak gebruik van verschillende leggingen afhankelijk van de vraag maar heb ook eigen manieren van leggingen. Het Consult kan plaatsvinden per telefoon of zelfs per email en duurt maximaal een half uur.