Onderwerpen waar u bij mij voor terecht kunt:

Blokkade behandeling

Transformeren trauma

Bewustwording patronen

Mindfullness

Meditatie

Healing

HSP gevoeligheid

Levenslessen en de bewustwording die hierbij hoort

Levensloop transformeren

Trauma en ptss

depressie 

levensvragen

kaartleggingen en 1 op 1 zelf leren kaartleggen.

contact met dierbare overledenen en andere paranormale onderwerpen

 

Behandelingen bij mensen

 

Blokkade sessies: 20 euro per sessie. 

 

Wat zijn energetische blokkades?

Alle mensen hebben blokkades. Blokkades zijn een ophoping van emotionele energie welke verbonden zijn aan onze levenslessen. Deze vormen zich in ons energetisch lichaam en worden gevormd doordat we in bepaalde situaties en gebeurtenissen niet goed weten om te gaan met onze emoties en te op een manier te handelen die goed is voor ons en de gebeurtenis te verwerken. We doen hierdoor onszelf eigenlijk te kort. We leren bijvoorbeeld niet goed voor onszelf op te komen in onze jeugd en komen hierdoor vaak in situaties terecht welke hiermee te maken hebben. Deze situaties trekken we automatisch aan zodat we kunnen leren om hiermee om te gaan. 

Veel blokkades worden gevormd in onze jeugd. Naarmate we steeds meer leren verkleinen we de blokkade en kunnen ze ook oplossen. 

Blokkades hebben dus te maken met onze levenslessen. Iedereen op aarde werkt ofwel onbewust of bewust hieraan. Onze emoties spelen hierin een zeer belangrijke rol. Door deze te onderzoeken krijgen we inzicht en komen we uit bij onze levenslessen. De blokkades vormen emotionele en of fysieke klachten. doordat ze opvallen gaan we zoeken naar oplossingen. We trekken automatisch situaties aan welke hierover gaan zodat we daarvan leren.

 

 

Behandelingen bij dieren:

 

Blokkadesessies en of healing

20 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op: bij alle behandelingen op afstand heb ik graag een foto van het dier. Bij mensen heb ik dit niet nodig. 

 

Bij medische zaken raad ik ten allen tijden aan een arts te raadplegen. 

Behandelingen die ik geef zijn prima als aanvulling op een medische behandeling.

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's die u bekijkt. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij onder andere gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer wij links naar bestanden en/of websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten en/of diensten door ons worden aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.